AUTOMATYKA BRAM: to już nie luksus

Sterowanie bramą – nowoczesność „u progu”

Rosnąca potrzeba wygody i komfortu w obejściach domowych, przyczynia się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania automatyką bram. Po za tym czynnikiem mającym równie duży wpływ na wzrost popularności tego typu urządzeń, jest znaczny spadek ich cen, dzięki czemu już praktycznie każdy z nas może sobie na nie pozwolić. Podstawowym zadaniem wszystkich systemów automatyki bram jest zapewnienie użytkownikowi możliwości łatwego otwierania / zamykania różnego rodzaju bram wjazdowych, bez konieczności wychodzenia z samochodu lub domu. Szczególnie doceniamy wygodę tych urządzeń w wietrzny, deszczowy lub mroźny i śnieżny dzień, kiedy podjeżdżając pod posesję, przyciskiem pilota możemy wygodnie i bezpiecznie otworzyć bramę bez potrzeby wysiadania z samochodu.

Firma DEST, producent automatyki VIGOROUS, oferuje profesjonalnie przygotowaną i zindywidualizowaną automatykę do bram skrzydłowych oraz automatykę do bram przesuwnych. Napędy do bram wjazdowych VIGOROUS instalować można niemal we wszystkich rodzajach bram wjazdowych. Zastosowanie automatycznego sterowania możliwe jest w tradycyjnych bramach skrzydłowych (uchylnych) oraz w bramach przesuwnych i co ważne urządzenia te można instalować zarówno w nowych bramach, jak i tych które już znajdują się w eksploatacji.

Najważniejszą cechą takich urządzeń jest przede wszystkim pełne bezpieczeństwo pracy. W tym zakresie napędy VIGOROUS oferują coś więcej niż standard. W przypadku napotkania przez skrzydło przeszkody, napęd zatrzyma bramę i natychmiast automatycznie ją wycofa. W przypadku pracy systemu razem z fotomokórkami ruch zamykania nie rozpocznie się jeżeli jakaś przeszkoda znajduje się pomiędzy nimi (odliczanie zostaje wyzerowane i rozpoczyna się od nowa po każdym przerwaniu linii fotokomórek), co tym samym zapewnia bezpieczne użytkowanie bramy (brama nie zgniecie przejeżdżającego przez nią samochodu, ani nie potrąci przechodzącego pieszego). Cały system nie wymaga też zawodnych wyłączników krańcowych, ponieważ pozycja bramy rozpoznawana jest elektronicznie. Urządzenie posiada także programowalny miękki start i miękki stop, tj. w obu kierunkach jazdy napęd rusza powoli i zwalnia przy zamknięciu. Funkcja spowalniania przy końcach sprawia, że skrzydła bramy zostają łagodnie domknięte bez uderzenia i hałasu, co zwiększa komfort użytkowania. Ruch bramy sygnalizowany jest migającym światłem pomarańczowym, może być także sygnalizowany dźwiękiem, co informuje postronne osoby, aby nie znajdowali się w zasięgu otwieranych skrzydeł. Ponadto istotną cechą bezpiecznego napędu jest tu jego zasilanie z 12 V.  W przypadku przegryzienia kabli przez naszych pupili nic im się nie stanie. Ponadto, przy zaniku napięcia, z akumulatora 12 V umieszczonego wewnątrz centrali możemy kilkukrotnie, awaryjnie otwierać bramę.

Napędy do bram przesuwnych VIGOROUS składają się z trzech podstawowych elementów, mianowicie z silnika, przekładni zębato-ślimakowej oraz centrali sterującej. Automatyka ta jest tworzona w oparciu o silniki zasilane napięciem stałym 12 V. W większości przypadków silniki zasilane niskim napięciem mogą pracować z większą intensywnością od silników tradycyjnych (zasilanie 230 V). Siłownik do bram przesuwnych VIGOROUS posiada przekładnię ślimakową pracującą dodatkowo w kąpieli olejowej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które wpływa na cichobieżność urządzenia i trwałość. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami bram przesuwnych: bramy jeżdżące po wózkach zamontowanych w fundamencie oraz bramy podwieszane (samonośne). Uniwersalność napędu VIGOROUS pozwala na zastosowanie jego do obydwu wariantów. Unikatowym rozwiązaniem jest możliwość ukrycia napędu w słupku bramy i opatentowane rozwiązanie pozwalające dostosować położenie zębatki do nieprostoliniowości listwy napędowej.

Napędy do bram skrzydłowych VIGOROUS bazują natomiast na dwóch siłownikach elektromechanicznych wykorzystujących zasadę przeniesienia napędu typu śruba-nakrętka. Są one montowane do słupków najczęściej w ich środkowej lub dolnej części. Mówimy tu o odległościach rzędu 50-100 cm od ziemi. Spotkać można też bramy, w których siłowniki montowane są w ich górnej części. Miejsce montażu zależy od konstrukcji bramy i położenia elementów nośnych. Ponadto, siłowniki VIGOROUS, ze względu na swoją konstrukcję idealnie nadają się zarówno do bram osadzonych na słupkach metalowych, jak i standardowych słupkach klinkierowych (szerokość w zakresie od 18 do 50 cm).

Wykorzystywane w systemach automatyki VIGOROUS przekładnie ślimakowe (bramy przesuwne) oraz śruba-nakrętka (bramy uchylne) należą do grupy przekładni samoblokujących, co oznacza, że nie pozwalają one na ręczne przesunięcie bramy a tym samym nie jest konieczne zamykanie bramy na kłódkę. Ręczne otwarcie możliwe jest dopiero gdy użyjemy specjalnego rozwiązania rozsprzęgania bramy w przypadku zaniku zasilania lub awarii napędu.

OPIS NAPĘDU BRAM

W skład urządzeń do automatycznego otwierania bram wjazdowych VIGOROUS wchodzą:

 • siłownik bądź siłowniki (w zależności od rodzaju bramy),

 • sterownik z odbiornikiem radiowym bądź bez,

 • antena,

 • piloty,

 • lampa ostrzegawcza,

 • fotokomórki bezpieczeństwa,

 • odpowiedni dla typu bramy zestaw montażowy,

Zestaw VIGOROUS do automatycznego sterowania ruchem bramy zawiera wszystkie niezbędne do jego montażu elementy. W każdym zestawie znajdziemy dokładną informację techniczną i instrukcję prawidłowego montażu elementów mechanicznych i sposobów ustawień elementów elektronicznych. Jest również instrukcja oraz rysunki i schematy podłączeń elektrycznych pomiędzy elementami systemu.

Automatyka bram VIGOROUS oferuje też wiele użytecznych funkcji dodatkowych, które zwiększają wygodę eksploatacji tego typu instalacji. Są to:

 • Funkcja furtki – funkcja pozwalająca na częściowe otwarcie bramy na wcześniej ustaloną szerokość, zapewniającą przejście dla pieszych. Przeważnie jest to szerokość w granicach 1,2 – 1,5m. Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie lub panelu sterującym bramą (umieszczonym w budynku), następuje częściowe otwarcie i samodzielne zatrzymanie bramy na ustalonej szerokości, a następnie jeśli dana instalacja pracuje w trybie automatycznym brama się zamyka (po upływie określonego czasu).

 • Automatyczne zamykanie – funkcja zwiększająca komfort użytkowania bram wymagająca instalacji fotokomórek. Automatyczne zamknięcie bramy najczęściej następuje po upływie czasu z przedziału od 0 do 90 sekund. Istotną cechą funkcji automatycznego zamykania jest to, że ruch zamykania nie rozpocznie się jeżeli jakaś przeszkoda stoi pomiędzy fotokomórkami.

 • Wyjście na elektrozaczep – funkcja umożliwiająca podłączenie zamka elektromagnetycznego np. furtki i sterowanie nim z pilota.

 • Automatyczne załączenie oświetlenia drogi wjazdowej – funkcja sterowania obwodem oświetlenia drogi do garażu na terenie posesji. Dostępna w opcji. Działa od 1 sek do 15 min.

 • Sterowanie napędem bramy również z telefonu komórkowego – funkcja dostępna w opcji. Komunikacja ze sterownikiem bramy odbywa się drogą SMS-ową.

 • Zabezpieczenie przed kradzieżą siłownika (alarm) – funkcja powiadamiająca właściciela o kradzieży siłownika. Z uwagi na to, że potrzeba jest sporo czasu aby zdemontować siłowniki VIGOROUS możliwe jest, przy szybkiej reakcji właściciela, udaremnienie kradzieży.

Standardowo napęd bramy skrzydłowej VIGOROUS wykorzystuje funkcję opóźnienia otwierania drugiego skrzydła – rozwiązanie powszechnie stosowane, które pozwala na otwarcie drugiego skrzydła bramy z opóźnieniem np. dwóch sekund. Funkcja opóźnienia otwierania drugiego skrzydła ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie przed najazdem jednoczesnym obydwu skrzydeł bramy i przed ewentualnym ich zablokowaniem. Ponadto, opcja ta pilnuje aby w pierwszej kolejności zamknęło się skrzydło z tzw. zakładką.

Trzeba pamiętać, że bramy zawsze otwierają się ciężej zimą a lżej latem. Pracujący w ciężkich warunkach zimowych automat będzie musiał wykonać pracę, jeśli zostanie źle dobrany, przekraczającą być może swoje parametry. Dla producenta napędów VIGOROUS – odmiennie jak u innych dostawców tego typu urządzeń – podstawowym kryterium kwalifikującym bramę wjazdową do montażu automatyki jest parametr siły (uciągu) niezbędny do jej przesunięcia / otwarcia. Nie jest najważniejszym masa własna bo wyobraźmy sobie sytuację, że bardzo lekka brama (150 – 200 kg) przesuwa się na skorodowanych łożyskach bądź zawiasach. Wówczas nawet najsilniejszy napęd może mieć kłopoty z jej otwarciem. Zasada ta działa też w drugą stronę – ciężka, 1-tonowa (przemysłowa) brama może mieć tak dobrze wyregulowane rolki prowadzące, że otwierać ją będziemy mogli jedną ręką. Decyzję więc o tym, czy i jak zamontować napęd bramy podejmuje instalator, którego pierwszym zadaniem jest wykonanie pomiaru siły uciągu skrzydła bramy za pomocą odpowiedniego urządzenia (dynamometru).

W przypadku napędów VIGOROUS, odmiennie, jak u konkurencji, nie ma znaczenia intensywność pracy bramy oraz głębokość osadzenia zawiasów (w bramie skrzydłowej). W przypadku nietypowych skrzydeł, słupków, potrzeby otwarcia ich o kąt większy niż 90 stopni producent automatyki VIGOROUS za pomocą programów komputerowych indywidualnie dopasuje odpowiedni siłownik i zaproponuje sposób i miejsce jego zamocowania.